دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • کتابخانه مرکزی
  • اداره علم‌سنجی و پایش
  • اداره کتب و انتشارات
  • کتابخانه الکترونیک
  • نظرسنجی

اولویت های پژوهشی تحقیقات کووید-۱۹

 | تاریخ ارسال: 1399/12/17 | 
 سند اولویت های پژوهشی حوزه کووید-۱۹ که اخیرا طی فرآیندهای مختلف شامل بررسی مطالعات قبلی انجام شده در زمینه اولویت ها در کشور، بررسی و مرور متون دنیا، مصاحبه و برگزاری جلسه با معاونین و مدیران و مسئولین و افراد صاحب نظر، استفاده از اتاق های فکر و گرفتن پسخوراند بعد از ارسال نسخه اولیه به مراکز منتخب تهیه شده است، با همکاری دبیرخانه ملی ستاد کرونا، معاونین بهداشت و درمان وزارت بهداشت و مدیران محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آماده گردیده است. پیشنهاد می گردد در انجام تحقیقات به این سند توجه شود. این سند در تواتر مناسب به روزرسانی خواهد گردید.





CAPTCHA

دفعات مشاهده: 35 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر