دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • کتابخانه مرکزی
  • اداره علم‌سنجی و پایش
  • اداره کتب و انتشارات
  • کتابخانه الکترونیک
  • نظرسنجی

خدمات و امکانات سالن آموزش کارگاهی (طبقه 4)


کد رهگیرى این فرم: P649-F659-U0-N497094          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
:: مشخصات عمومی

جنس
زن
مرد
نوع کاربري
مقطع تحصیلی
نام و نام خانوادگی (درصورت تمایل)
:: • لطفا در خصوص آیتم های زیر میزان رضایت خود را با انتخاب یکی از 5 گزینه زیر بیان فرمایید.

1. سیستم های کامپیوتری و نرم افزارهای موجود
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
2. نحوه برخورد و پاسخگویی کارکنان
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
3. کیفیت برگزاری کارگاه های آموزشی(اطلاع رسانی ها، تجهیزات موجود و...)
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
4. کیفیت اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای دریافت خدمات
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
5. محیط و فضای فیزیکی (چیدمان)
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
6. کیفیت نور سالن
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
7. سیستم سرمایش و گرمایش
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
8. سکوت و آرامش سالن
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
9. کیفیت نظافت سالن
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
** به نظر شما بر حسب اولویت کدام یک از موارد زیر نیاز به توجه و بررسی بیشتری دارد؟
 محیط و فضای فیزیکی
 سکوت و آرامش
 سیستم سرمایش و گرمایش
 رفتار و برخورد کارکنان
 کیفیت اینترنت
 سیستم های کامپیوتری
 نظافت