دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • کتابخانه مرکزی
  • اداره علم‌سنجی و پایش
  • اداره کتب و انتشارات
  • کتابخانه الکترونیک
  • نظرسنجی

خدمات و امکانات سالن دیجیتال، منابع سمعی بصری (طبقه 3)


کد رهگیرى این فرم: P652-F662-U0-N497138          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
:: مشخصات عمومی

جنس
زن
مرد
نوع کاربري
مقطع تحصیلی
نام و نام خانوادگی (درصورت تمایل)
:: • لطفا در خصوص آیتم های زیر میزان رضایت خود را با انتخاب یکی از 5 گزینه زیر بیان فرمایید.

1. منابع سمعی – بصری موجود (از لحاظ تعداد، روزآمدی و کاربردی بودن)
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
2. سیستم های کامپیوتری و نرم افزارهای موجود
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
3. سهولت جستجوی منابع کتابخانه
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
4. کیفیت اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای دریافت خدمات
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
5. نحوه برخورد و پاسخگویی کارکنان
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
6. محیط و فضای فیزیکی (چیدمان)
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
7. کیفیت نور سالن
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
8. سیستم سرمایش و گرمایش
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
9. سکوت و آرامش سالن
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
10. کیفیت نظافت سالن
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
** به نظر شما بر حسب اولویت کدام یک از موارد زیر نیاز به توجه و بررسی بیشتری دارد؟
 محیط و فضای فیزیکی
 سکوت و آرامش
 سیستم سرمایش و گرمایش
 رفتار و برخورد کارکنان
 منابع کتابخانه
 کیفیت اینترنت
 سیستم های کامپیوتری
 نظافت