دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • کتابخانه مرکزی
  • اداره علم‌سنجی و پایش
  • اداره کتب و انتشارات
  • کتابخانه الکترونیک
  • نظرسنجی

امکانات لابی (طبقه همکف)


کد رهگیرى این فرم: P657-F667-U0-N497128          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
:: مشخصات عمومی

جنس
زن
مرد
نوع کاربری
مقطع تحصیلی
نام و نام خانوادگی (درصورت تمایل)
:: • لطفا در خصوص آیتم های زیر میزان رضایت خود را با انتخاب یکی از 5 گزینه زیر بیان فرمایید.

1. محیط و فضای فیزیکی (چیدمان)
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
2. کیفیت اطلاع رسانی و تابلوهای راهنما
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
3. کیفیت نور سالن
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
4. سیستم سرمایش و گرمایش
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
5. کیفیت نظافت سالن
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
6.کیفیت اینترنت
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
** به نظر شما بر حسب اولویت کدام یک از موارد زیر نیاز به توجه و بررسی بیشتری دارد؟
 محیط و فضای فیزیکی
 سیستم سرمایش و گرمایش
 کیفیت اینترنت
 نظافت